NLD

NLD onderzoek

NLD staat voor Non-verbal Learning Disabilities. In het Nederlands noemt men het een 'non-verbale leerstoornis'. Kinderen met NLD komen verbaal sterk over, maar hebben moeite met de betekenis en het begrijpen van de talige boodschap. Bij NLD zijn er tekorten in de informatieverwerking van zintuiglijke prikkels. Ze zijn auditief sterker dan visueel. Kinderen met NLD kunnen taal heel letterlijk nemen. Als u zegt dat u 'een kat in de zak hebt gekocht', zullen kinderen met NLD rondkijken of er daadwerkelijk een kat in een zak in de huiskamer staat. Kinderen met NLD kunnen problemen hebben met hun motoriek, het ruimtelijk inzicht en het begrijpen van oorzaak en gevolg. Op school hebben ze vaak moeite met rekenen en schrijven. Hun werktempo is laag en ze hebben moeite met het interpreteren van interpersoonlijke nuances.

Werkwijze

NLD-onderzoek is intensief onderzoek. Na het intakegesprek wordt in 2 of 3 dagdelen het onderzoek afgenomen. Ook dienen er vragenlijsten afgenomen te worden. In sommige gevallen vragen wij ook om medewerking van de school. Na het onderzoek is er een terugkoppelingsgesprek en ontvangt u een verslag met onze bevindingen.

Kosten

Het onderzoek naar NLD kost €1.200. Desgewenst kan de factuur in twee termijnen worden voldaan.

Aanmelden

Klik op één van onderstaande vestigingen om via de mail in contact met ons te komen.