Hoogbegaafdheid

Onderzoek naar hoogbegaafdheid

Is mijn/dit kind hoogbegaafd? Soms spelen ouders of leerkrachten met deze vraag. Veelal willen zij graag antwoord op deze vraag, omdat ze willen weten welke onderwijsaanpassingen nodig zijn om dit kind uit te dagen. De Praktijk4Kids biedt een breed begaafheidsonderzoek. We willen een breed beeld krijgen van de mogelijkheden van een kind. Alleen een IQ-bepaling volstaat niet. Er is meer nodig om begaafdheid vast te kunnen stellen. Begaafdheid is meer dan alleen een cijfer. We zijn tegen slagboomdiagnostiek als het gaat om het toestaan van onderwijsaanpassingen enkel en alleen op basis van een IQ-cijfer. Bij De Praktijk4Kids wordt naast het IQ, ook zicht verkregen op de executieve functies van het kind, de prestatiemotivatie, mogelijke faalangst, de mate van locus of control, de rol van de omgeving (zowel school als thuis), kind specifieke kenmerken en schoolprestaties. Op grond daarvan formuleren wij wat het kind nodig heeft om te kunnen floreren.

Werkwijze

Na inschrijving wordt een onderzoeksmoment gepland. Een onderzoek naar hoogbegaafdheid duurt 2 tot 3 dagdelen van 2 uur, naast observatie en een uitgebreid gesprek met ouders. Na de afname wordt er een verslag van de uitkomsten en bevindingen gemaakt en bespreken we het in ons team. Daarna ontvangt u het verslag in het terugkoppelingsgesprek.

Tarieven

Een onderzoek naar hoogbegaafheid neemt veel tijd in beslag. We hanteren twee tarieven:

  • Kort onderzoek €1.095: 2 dagdelen onderzoek waaronder volledige WISC-V-NL, gesprek met ouders, observatie op school en spelsituatie, in kaart brengen van prestatiemotivatie en locus of control, terugkoppeling aan ouders
  • Uitgebreid onderzoek €1.495: 2 à 3 dagdelen onderzoek waaronder volledige WISC-V-NL, gesprek met ouders en leerkracht, observatie op school en spelsituatie, in kaart brengen van prestatiemotivatie en locus of control, executieve functies en creativiteit, terugkoppeling aan ouders en desgewenst aan school.

Aanmelden / meer informatie

Wil u uw kind aanmelden voor een hoogbegaafdheidsonderzoek of wilt u meer informatie? Klik hieronder op de vestiging van uw keuze om via email aan te melden/met ons in contact te komen.

Alphen aan den Rijn

Nieuw-Vennep