Gedrag

Screening – brede kijk naar gedragsproblematiek

Soms vallen kinderen op door hun gedrag. Ze kunnen brutaler, onverschilliger of minder meewerkend zijn. Een screening kan dan duidelijkheid bieden. Er wordt meer zicht verkregen in wat er speelt, maar er wordt ook duidelijk of er sprake is van een gedragsstoornis of -probleem vermoed kan worden. In de vergoede zorg wordt altijd gestart met een dergelijke screening om een vermoedelijkheidsdiagnose te toetsen. Uiteraard kunnen De Praktijk4Kids Alphen aan den Rijn en De Praktijk4Kids Nieuw-Vennep ook helpen als uw kind niet in aanmerking komt voor vergoede zorg.

Werkwijze

  • Intakegesprek;
  • Invullen van screeningsvragenlijsten door ouders, leerkrachten en vanaf een bepaalde leeftijd ook door het kind of de jeugdige zelf;
  • Terugkoppelingsgesprek;
  • Verslaglegging van de resultaten met adviezen.

Kosten

Een screening naar gedrag kost €375. 

Aanmelden / Meer informatie

Klik op één van onderstaande vestigingen om via email met ons in contact te komen.