Dyslexie

Dyslexie-onderzoek

Als het lezen en spellen bij uw kind niet vanzelf gaat, is er soms meer aan de hand. De Praktijk4Kids Alphen aan den Rijn en De Praktijk4Kids Nieuw-Vennep kunnen onderzoeken of er mogelijk sprake is van de leerstoornis dyslexie. Dyslexie betekent letterlijk 'niet kunnen lezen' en komt bij 2-3% van de mensen van onze bevolking voor. Dyslexie is erfelijk. Kinderen met dyslexie ondervinden vaak problemen vanaf het moment dat het formele lees- en spellingsonderwijs gaat beginnen. Dat is vanaf groep 3. De klanken beklijven niet en ze hebben moeite met het lezen van letters, woorden en teksten. Ze keren letters om en beleven geen plezier aan het lezen en spellen. Al eerder zijn kenmerken van dyslexie zichtbaar. Vaak blijkt dat deze kinderen al bij de kleuters risicogevoelig bleken voor dyslexie. Zo hadden zij moeite met het onthouden van de dagen van de week, de kleuren, namen van medeleerlingen en rijmen.

Dyslexie is een leerprobleem wat niet onderschat moet worden. Onze hele maatschappij is gestoeld op geletterdheid. Heel vervelend dus als een kind daar niet mee uit de voeten kan. Veel kinderen met dyslexie ontwikkelen hierdoor een negatief zelfbeeld. De leermotivatie en het plezier in school verdwijnen vaak als sneeuw voor de zon als het lezen en spellen niet lukt. Dyslexie gaat helaas niet over, maar met de juiste hulp kan een kind er wel mee leren omgaan.

Vaak wordt er op school aan de hand van een dyslexieprotocol vorm gegeven aan passend onderwijs aan deze kinderen. Soms is er echter meer deskundigheid nodig. De Praktijk4Kids heeft deze deskundigheid in huis en kan helpen bij het onderzoeken en behandelen van dyslexie. Onderzoek naar dyslexie is een uitgebreid onderzoek waarbij kinderen twee tot drie dagdelen door een deskundige onderzocht worden. Zo'n onderzoek bestaat uit een intelligentiemeting en een didactisch onderzoek naar de lees- en spellingsvaardigheden. Ook wordt er uitgebreid gekeken naar of er mogelijk andere verklaringen zijn voor het stagneren van het lezen en spellen. Niet altijd hoeft er sprake te zijn van dyslexie als het lezen en spellen achterblijft. Daarom moet de deskundige die mogelijkheden ook altijd onderzoeken.

Bij de Praktijk4Kids Alphen aan den Rijn en De Praktijk4Kids Nieuw-Vennep werken deskundigen die in staat zijn om een juiste diagnose te stellen en het kind, ouders en school te helpen om het leren zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Goed om te weten!

Ernstige enkelvoudige dyslexiediagnostiek en behandeling t/m 12 jaar wordt vergoed door uw gemeente. GO voor Jeugd! (Alphen aan den Rijn) heeft hiervoor O3 Schoolpsychologie gecontracteerd. In de regio Nieuw-Vennep kunt u terecht bij Het Dyslexie Collectief en OnderwijsadviesDe Praktijk4Kids kan een handje helpen bij kinderen die niet in aanmerking komen voor vergoede dyslexiezorg of kinderen die op het voortgezet onderwijs zitten. 

Kosten

Een particulier onderzoek naar dyslexie kost €1.000. Indien gewenst kan de factuur in twee termijnen worden voldaan. Sommige verzekeraars vergoeden diagnostiek en behandeling vanaf 13 jaar tot 18 jaar. Kijk uw eigen verzekering er even op na. Wij factureren aan de ouders; u dient de rekening zelf bij de zorgverzekeraar in te dienen.

Aanmelden

Klik op één van onderstaande vestigingen om via de mail aan te melden/vragen te stellen.