Intelligentie

Intelligentie-onderzoek

Intelligentie-onderzoek De Praktijk4KidsSoms is het nodig om een intelligentieonderzoek te doen bij een kind. Dat is nodig voor het bepalen van het vervolgonderwijs of om gewoon na te gaan of er wel reële eisen aan een kind gesteld worden. Bij De Praktijk4Kids werken deskundigen die veel ervaring hebben met het afnemen van een intelligentieonderzoek. Bij het beantwoorden van de hulpvragen gaan we verder dan een nummertje! Het algemeen cognitief functioneren wordt uitgedrukt in een interval waarbinnen het totaal IQ op een puntscore wordt vastgesteld. Bij De Praktijk4Kids Alphen aan den Rijn en De Praktijk4Kids Nieuw-Vennep kijken we verder dan dat algemene gegeven. We vinden het belangrijk hoe het intelligentieprofiel is opgebouwd en waar de sterke kanten liggen van een kind. Die willen we ook graag aan het licht brengen. Daarnaast kijken we in het intelligentieonderzoek naar hoe uw kind het beste geholpen kan worden als blijkt dat bepaalde dingen niet helemaal gladjes verlopen. Zo krijgen we goed zicht op de goede en iets minder goede kwaliteiten. We geven vervolgens handelingsgerichte adviezen voor de school maar ook voor de ouders.

Wij maken gebruik van de nieuwe WISC V in onze vestiging in Alphen aan den Rijn. Ook in Nieuw-Vennep is het binnenkort mogelijk om een afname met de WISC V uit te laten voeren.

Bent u benieuwd of uw kind hoogbegaafd is? Een intelligentie-onderzoek alleen volstaat niet om begaafdheid vast te stellen. IQ is een klein onderdeel en heeft een kleine voorspellende waarde. Wij bieden ook een hoogbegaafheidsonderzoek aan.

Werkwijze

Na inschrijving wordt er een onderzoeksmoment gepland.

Een IQ-onderzoek duurt tussen de 1,5 en 2,5 uur. Over het algemeen doen we het onderzoek in één keer, maar soms is het beter om het onderzoek in tweeën te doen. Na de afname wordt er een verslag van de uitkomsten en bevindingen gemaakt en bespreken we het in ons team. Daarna ontvangt u het verslag en/of is er een terugkoppelingsgesprek.

Tarieven

Intelligentieonderzoek WPSSI/WISC * (bondig): bij deze variant wordt er na het onderzoek een kort en krachtig verslag aan u toegestuurd via de mail, waarin de resultaten, conclusie en adviezen zijn geformuleerd. Er is geen eindgesprek. Kosten: €445,-.

Intelligentieonderzoek WPSSI/WISC * (uitgebreid); bij deze variant ontvangt u een uitgebreid verslag over de mail met een uiteenzetting van de resultaten, een sterkte en zwakte analyse, uitgebreide adviezen. In een eindgesprek lichten we u onze bevindingen toe. Kosten: €595,-.

SON (voor kinderen met problemen met spraak/taal); deze test is geschikt voor kinderen met ernstige spraaktaalmoeilijkheden. U ontvangt een verslag met een uiteenzetting van de resultaten, een sterkte en zwakte analyse en uitgebreide adviezen. In een eindgesprek lichten we u onze bevindingen toe. Kosten €525,-.

*De WPSSI/WISC NL zijn de meest gebruikte testinstrumenten voor bepalen van intelligentieniveau.

Aanmelden/Meer informatie

Wil u uw kind aanmelden voor een intelligentieonderzoek of wilt u meer informatie? Klik hieronder op de vestiging van uw keuze om via email aan te melden/met ons in contact te komen.